2012-10-20 Plzeňské notování

Plzeňské notování - akce hlavně pro děti a začínající sbory, my jsme tam značně zvedali věkový průměr a snižovali úroveň, celkově to byla velmi moderní záležitost, kam náš sbor tak úplně nezapadl, více na www.plzenskenotovani.cz/