Karlovarský pěvecký sbor


Karlovarský pěvecký sbor sdružuje zájemce o sborové zpívání v oblasti Karlovarska. Smíšený sbor byl založen v roce 1961 pro pokračující tradici hudebního života ve městě. V repertoáru uváděl a dosud uvádí některé klasické sborové skladby. Sbor vystupuje samostatně s vlastními nebo s přizvanými renomovanými sólisty. Od svého založení spolupracuje s Karlovarským symfonickým orchestrem, v současnosti i s orchestry přizvanými sbormistrem a dirigentem Janem Rezkem.

Vystoupení KPS byla od počátku známa karlovarské veřejnosti z koncertů se symfonickým orchestrem a z kolonádních koncertů. Nyní svým repertoárem sbor oslovuje veřejnost na četných koncertech v kostelech nejen v Karlových Varech, ale také v mnoha městech a menších obcích od severu až po jihozápad Čech. Nechybí ani vystoupení pro občanská sdružení. Stálicí na repertoáru KPS se během let stala Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, nastudovaná poprvé v roce 1965. Výhodou spolupráce s KSO byla i možnost přístupu k nepřebernému množství notového materiálu, z něhož sbor čerpá dodnes.

Během několika desetiletí se sbor účastnil mnohých pěveckých soutěží a přehlídek u nás i v zahraničí. Navázána byla i spolupráce se zahraničními sbory např. z Německa (Zwickau, Schwarzenberg) nebo z Lotyšska (Riga, Jelgava). Své umění předvedl sbor i na mnohých zahraničních vystoupeních, například v Bulharsku, Dánsku, Francii, Lotyšsku, Německu, Polsku, Rakousku a Slovensku.