2015-04-03 Mariánské lázně, Dvořák, Stabat Mater

V Mariánských Lázních jsme pomáhali spřátelenému sboru Fontána s provedením krásné Dvořákovy Stabat Mater.

Koncert byl věnován 10. výročí úmrtí dirigenta, sbormistra a regenschoriho Josefa Hercla, který dirigoval i náš sbor.

Josef Hercl ( 7.10.1928-25.5.2005).

Během  svého třicetiletého působení v Karlových Varech se stal výjimečnou a mimořádnou osobností karlovarského hudebního života. V roce 1960 přijal  místo dirigenta Karlovarského symfonického orchestru. Již rok po svém nástupu založil na troskách Hlaholu Karlovarský pěvecký sbor, jehož existence obohatila i dramaturgii orchestru. Nejdříve o sbory z oper, později o  díla  kantátová  a  oratorní. Jako první uvedl v roce 1963  do Karlových Varů Českou mši vánoční. V době totality se mu dařilo prosazovat   i  další  závažná  díla  duchovní  hudby,  která důvěrně znal ze  svého  pražského působení ( soubor  Cantores   Pragenses  při basilice sv. Jakuba, který vypracoval na těleso špičkové úrovně-dlouholeté pravidelné hudební produkce byly nesporným vrcholem toho, co bylo ve druhé polovině 20. století na našich kůrech k slyšení). Nejobtížnější skladby z této oblasti dirigoval za spoluúčasti vynikajících pěvců Národního divadla. V náročných dílech např. v Beethovenově Misse solemnis či Verdiho Requiem prokázal svou obrovskou schopnost zvládnout velkou formu i rozsáhlý kompars účinkujících . S neobyčejnou láskou a porozuměním řídil díla Dvořákova. Při vyslovení jména Josef Hercl si nelze nevybavit Dvořákovo monumentální  Stabat Mater. K tomuto dílu měl vřelý vztah , provedl jej nesčetněkrát . V Karlových Varech uváděl toto dílo pravidelně od roku 1969 vždy s rozsáhlým komparsem účinkujích. V této době také započala dlouholetá a smysluplná spolupráce s nově vzniklým sborem v Mariánských Lázních založeným sbormistrem Václavem Nováčkem, která pak samozřejmě přinášela prostor pro uplatnění  reprízy každého koncertu v Mariánských Láz