2016-10-15 soustředění s kamarády z Mariánek a z Kraslic

Děkujeme za účast sboru z Fontána Mariánek a sboru Vivat Musica Kraslice - těšíme se na společný koncert.