2017-04-16 Mozart, Missa Solemnis, Praha

Svatojakubský sbor s podporou našeho sboru ...

Bazilika sv. Jakuba - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

mše sv. v 10.30 hod.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Missa solemnis C - Dur  (KV 337)

  • Soprán   Karolina Žmolíková
  • Alt   Michaela Kapustová
  • tenor  Miloš Guth
  • bas   Pavel Klečka
  • varhany  Vladimír Jelínek
  • Sbor a orchestr sv. Jakuba
  • řídí – Jan Rez

zdroj: http://praha.minorite.cz/