2017-10-06 Mozart, Korunovační, Mariánky

Velice vydařený koncert

Díky pomocníkům z Kraslic a za Mariánek !