2017-12-16 Pupp, koledy, Rezek

Koledy před Puppem, už skoro tradiční.

Opět na aparaturu, ale po cca 20 min, vypadla elektrika, zazpívali jsme tedy 2 koledy unplug než to nahodili. Způsobilo to krásně uvolněnou náladu a velký potlesk. (je zde podezření, že potlesk byl dotován ;-)