2017-12-17 Sedlec, benefiční Rybovka Rezek

Benefiční koncert na podporu obnovy kostela svaté Anny v Sedleci, byl již tradiční předvánoční akcí. Hrála se nejznámější česká vánoční mše od Jakuba Jana Ryby. Česká mše vánoční má ryze pastorální ráz, je zasazená do českého prostředí, pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. Kostel sv. Anny byl takřka zcela zaplněný, tak doufám, že se vybrala i nějaká finanční částka, která přispěje alespoň trošičku na obnovu tohoto barokního kostela.

Foto: Ivan Balej