2018-06-17 W-A-Mozart - Requiem

Mše pro sóla, sbory, varhany a orchestr. Účinkují: Karlovarský pěvecký sbor, Smíšený pěvecký sbor Fontána, Karlovarské komorní collegium,

soprán: Lucie Silkenová, alt: Iveta Poslední, tenor: Václav Vallon, bas: Martin Vodrážka,

diriguje: Jan Rezek.

Requiem v d minor od Wolfganga Amadea Mozarta je soubor 14 skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791 a nedokončených před autorovou smrtí v témže roce. Dílo dokončil Franz Xaver Süssmayr pro hraběte Franze Walsegga Stuppacha. Díky nejasnému podílu Mozarta na celkovém provedení je dílo předmětem častých dohad a kontroverzí. Existují Mozartovy vlastnoručně psané partitury pro Kyrie a části Dies irae a Lacrimosa, Süssmayr se později přihlásil k autorství skladeb Sanctus a Agnus.

Děkujeme všem přátelům, kteří se podíleli a pomohli nám toto velké dílo provést. Díky Vám se to podařilo.