2019.12.14 Mlýnská kolonáda Rybovka Rezek

4.12.2019 Mlýnská kolonáda

Rybova mše vánoční, vede nás Jan Rezek

Klavírní doprovod Vladimír Otakar Jelínek. Solisti KVPS :
Jana Nagyová - soprán
Hana Herianová - alt
Miloš Drahan - tenor
Petr Albrecht - bas