2019.12.26 Praha kostel U Jakuba Rybovka Jan Rezek

Bylo nám potěšením hostovat

SVATOŠTĚPÁNSKÁ "RYBOVKA" v basilice sv. Jakuba

soprán Lucie Silkenová
alt Stanislava Jirků
tenor Martin Slavík
basbaryton Martin Vodrážka
varhany Vladimír Jelínek

Svatojakubský sbor + Svatojakubský orchestr

dirigoval: Jan Rezek