2020.01.05 St.Role, Rybovka, Jan Rezek

Povzbudivé kázání o kulturní, společenské a náboženské toleranci od pana faráře Müllera.