2023.04.02 Praha u Jakuba, Missa Solemnis Bok, Rezek, Charvát...

První koncert byl v Praze u Jakuby, druhý večer byl v Českém Brodě v kostele sv. Gotharda. Nádhera to byla obojí.